Enterprise Investors przyłącza się do „łupkowej rewolucji” finansując rozwój spółki United Oilfield Services.

Warszawa, 18 kwietnia 2012 r. — Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI) ogłosił inwestycję w wysokości 21 mln euro w United Oilfield Services (UOS), spółkę usługową dla sektora naftowo – gazowego. PEF VI nabył mniejszościowy pakiet udziałów w ramach transakcji finansowania rozwoju UOS. Przedstawiciele funduszu dołączyli do organów nadzorczych spółki.

United Oilfield Services Sp. z o. o. to dynamicznie rozwijająca się polska firma serwisowa (powstała w 2011 r.), oferująca pełen zakres prac związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Swoje usługi oferuje w ramach trzech linii biznesowych: szczelinowanie hydrauliczne, wiertnictwo oraz badania geofizyczne (sejsmika). UOS dysponuje unikalnym w skali światowej i najnowocześniejszym w Europie sprzętem i technologią do eksploatacji złóż węglowodorów. Założyciele i kierownictwo firmy mają wieloletnie doświadczenie branżowe uzyskane w Stanach Zjednoczonych oraz wymierne osiągnięcia w rozwijaniu działalności firm obsługujących sektor gazowo – naftowy na całym świecie. Nowo zatrudnieni polscy specjaliści pracujący w UOS przeszli gruntowne szkolenia w USA. UOS podpisał i zrealizował swój pierwszy kontrakt na usługi geofizyczne w ubiegłym miesiącu. Usługi wiercenia i szczelinowania hydraulicznego UOS zaoferuje w przyszłym roku.

Polskie rezerwy gazu łupkowego należą do największych na świecie. Minister Środowiska przyznał dotychczas 109 koncesji poszukiwawczych, skupionych w rękach prawie 20 podmiotów gospodarczych. Żadna z tych firm nie posiada własnych zasobów dedykowanych do poszukiwania i udostępniania złóż gazu łupkowego. Pionierem w branży jest USA, gdzie wydobycie gazu łupkowego na skalę przemysłową rozpoczęto pod koniec lat 90-tych XX wieku; po USA były kolejne kraje. Wydobycie gazu łupkowego zrewolucjonizowało amerykański przemysł gazowy, tak samo działo się na innych rynkach. Podobna rewolucja może się odbyć w Polsce.

"Możliwość współpracy z UOS jest dla nas, jako inwestora, bardzo atrakcyjna. Wierzymy, że silna firma zlokalizowana w Polsce, z dostępem do najlepszego sprzętu i technologii jest tym, czego potrzebuje nasz rynek, żeby oczekiwania związane z wydobyciem do gazu łupkowego w Polsce stały się rzeczywistością" - powiedział Michał Rusiecki, partner zarządzający w Enterprise Investors.

"Pozostajemy pod wrażeniem doświadczenia i ogromnej wiedzy branżowej całego zespołu zarządzającego UOS, którym kieruje Dennis McKee, pionier amerykańskiej rewolucji gazowej i przedsiębiorca z wielkim doświadczeniem w budowaniu wartości firm. Spodobał się nam biznesplan stworzony dla spółki i jesteśmy przekonani, że firma może osiągnąć sukces." - dodał Jacek Woźniak, partner w Enterprise Investors.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że do współfinansowania UOS udało nam się pozyskać Enterprise Investors. Nowy zastrzyk kapitału przeznaczymy na częściowe sfinansowanie nowoczesnego sprzętu do szczelinowania i odwiertów. Poza tym mamy nadzieję skorzystać z doświadczenia biznesowego naszego nowego partnera i jego rozległej wiedzy o rynku polskim i środkowoeuropejskim." - powiedział Dennis McKee, prezes i założyciel UOS.

Enterprise Investors jest jedną z największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej firm zarządzających funduszami private equity i venture capital. Łączne środki siedmiu funduszy inwestycyjnych utworzonych przez Enterprise Investors to 1,7 miliarda euro. Do tej pory fundusze zarządzane przez EI zainwestowały łącznie 1,5 miliarda euro w 125 spółek z różnych sektorów gospodarki. Fundusze EI całkowicie zakończyły inwestycje w 94 spółkach, osiągając łączne przychody w wysokości 1,7 miliarda euro.

Wróć