Niech żyje nam Górniczy Stan!

W dniu Świętej Barbary, patronki Braci Górniczej, składamy Wszystkim życzenia bezpiecznej, spokojnej pracy, sukcesów zawodowych i osobistych oraz wszelkiej pomyślności!

Zapraszamy do wspólnego świętowania Barbórki, do dzielenia się życzeniami! Pomimo dystansu bądźmy dziś razem!

Wróć