OIL-GAS AGH 2012

W dniach 29-31 maja 2012 odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie” OIL-GAS AGH 2012.

Głównym tematem konferencji był problem zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce.

Patronat nad konferencją objęli (m.in.): Waldemar Pawlak - Wicepremier, Minister Gospodarki, dr Mikołaj Budzanowski - Minister Skarbu Państwa, Piotr Woźniak - Główny Geolog Kraju, prof. dr hab. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś - JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.

W czasie konferencji uczczono również również XLV rocznicę utworzenia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz XX rocznicę powstania przy udziale AGH sekcji polskiej SPE.


Wspomniana XXIII konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia stanowiły doskonałą okazję do zaprezentowania aktualnych zagadnień naukowych i technicznych związanych z badaniami dotyczącymi rozpoznania i udostępnienia gazu ze złóż niekonwencjonalnych.

Cezary Filipowicz (Country Manager - Dyrektor ds. Rozwoju), Kris White (Country Manager - Szczelinowanie Hydrauliczne) i Sebastian Lenart (Kierownik Operacyjny ds. Wiertnictwa) reprezentowali United Oilfield Services w sesji plenarnej, sesjach specjalistycznych i panelach dyskusyjnych z zakresu wiertnictwa i szczelinowania hydraulicznego. 

Wróć