Partnerstwo strategiczne United Oilfield Services i Wisent Oil & Gas

Pierwszym efektem zawartego porozumienia, będą zabiegi szczelinowania hydraulicznego, które United Oilfield Services przeprowadzi w miejscowościach Rodele (zabieg w otworze pionowym) i Babiak (zabieg w otworze horyzontalnym) na koncesjach „Kętrzyn” oraz „Lidzbark Warmiński” nalężących do Wisent Oil & Gas. Wspomniane prace planowane są na przełom lipca i sierpnia 2013 r.

O wyborze United Oilfield Services na partnera strategicznego naszych najbliższych projektów w Polsce, zadecydowały między innymi jeden z najnowocześniejszych w Europie zestawów sprzętowych oraz technologia, którymi dysponuje ta firma – powiedział Wiesław J. Skrobowski – Prezes Zarządu, Wisent Oil & Gas. Powyższe atrybuty są spójne z naszą strategią opartą na znacznym doświadczeniu poszukiwawczo-wydobywczym węglowodorów niekonwencjonalnych oraz sprawności wykonawczej w tym zakresie. Wcześniej UOS wykonywał dla nas badania sejsmiczne dla koncesji „Węgorzewo” oraz „Gołdap”. Efekty tych prac, profesjonalizm i doświadczenie załogi, również miały duże znaczenie dla decyzji o współpracy z tą właśnie firmą – dodał.

Podpisane porozumienie jest istotnym elementem strategii biznesowej United Oilfield Services, która zakłada budowanie portfela zamówień ze znacznym wyprzedzeniem, co pozwala na optymalne planowanie i wykorzystanie naszego sprzętu - powiedział Dennis McKee – Prezes Zarządu, United Oilfield Services. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy współpracować również przy pracach sejsmicznych i wierceniach – dodał.

Wróć