Rozpoczęcie budowy bazy logistyczno-magazynowej w Łowiczu

Firma United Oilfield Services rozpoczęła budowę bazy logistyczno-magazynowej z zapleczem administracyjnym, na terenie podstrefy Łowicz, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Generalnym wykonawcą zespołu siedmiu budynków, składających się na inwestycję, jest firma Kajima Poland.

Firma United Oilfield Services buduje bazę w Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka, oferująca pełen zakres usług związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, zamierza zainwestować w strefie co najmniej 35 mln zł oraz zatrudnić tutaj co najmniej 120 pracowników. W Łowiczu, na ponad 12 hektarowej działce, zlokalizowanej przy ul. Ekonomicznej, powstanie kompleks 7 budynków o powierzchni 8862 m2 oraz kubaturze prawie 66 tys. m3. W bazie będzie magazynowany specjalistyczny sprzęt oraz świadczone usługi instalowania, montażu, remontów i przeglądów urządzeń sejsmicznych, wiertniczych i eksploatacyjnych oraz do szczelinowania hydraulicznego.

- Inwestycja w Łowiczu stanie się sercem naszych operacji oraz magazynem centralnym naszej Spółki. Połączenie potencjału dużej powierzchni, centralnego położenia strefy oraz zastosowanych tutaj nowatorskich rozwiązań sprawia, że jest to dla nas wyjątkowa realizacja, dzięki której będziemy mogli oferować naszym klientom szeroki zakres usług – mówi Denis McKee, Prezes Zarządu United Oilfield Services. – Zadbaliśmy również, aby cała inwestycja została wykonana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, którymi się kierujemy we wszystkich naszych działaniach.  

Generalne wykonawstwo inwestycji powierzono firmie Kajima Poland, japońskiej korporacji budowlanej z 10-letnim doświadczeniem na polskim rynku. - Cieszymy się bardzo mogąc uczestniczyć w tej prestiżowej, specjalistycznej realizacji. Jest to dla nas ważna inwestycja, w centralnej lokalizacji, w branży ważnej dla rozwoju zasobów energetycznych Polski – komentuje Maciej Runkiewicz, członek zarządu Kajima Poland. Japońska spółka wykona w Łowiczu kompleksowy pakiet robót budowlanych oraz instalacje sanitarne, elektryczne oraz przeciwpożarowe. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2012 roku

United Oilfield Services jest nowym partnerem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dołączył do grona inwestorów w kwietniu br. Kontrakt podpisany z nowym inwestorem to najpoważniejsza umowa inwestycyjna zawarta w Strefie od początku 2012 roku. 

Wróć