United Oilfield Services S.A. łączy się z G-Drilling S.A.

Z dniem 1 lipca 2019 r. nastąpiło połączenie spółek United Oilfield Services S.A. (UOS), która od 2011 roku świadczy usługi związane z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz G-Drilling S.A. (dawniej PRWiG), najstarszej i najbardziej doświadczonej polskiej firmy wiertniczej w segmencie wierceń geotermalnych.

United Oilfield Services S.A. posiada jedyne w Polsce urządzenie wiertnicze - NOV CE-ATEX 2000 HP AC PAD DRILLING RIG, wyposażone w innowacyjny system przemieszczania Steel Toe™ Walking System, przystosowane do wiercenia otworów do głębokości 6000 m w każdych warunkach klimatycznych oraz doświadczenie w wykonywaniu najtrudniejszych w Polsce odwiertów gazowych.

G-Drilling S.A. dysponuje szeregiem urządzeń wiertniczych i rekonstrukcyjnych o średniej mocy, służących do wykonywania różnego rodzaju wierceń i prac otworowych, a także szerokim zapleczem technicznym. Główną specjalizacją spółki są wykonywane w formule „pod klucz” otwory geotermalne, odwierty w pokładach soli pod budowę magazynów gazu, wielkośrednicowe studnie odwodnieniowe, otwory badawczo-eksploatacyjne i otwory pod płyty mrożeniowe.

 

Dzięki połączeniu United Oilfield Services S.A. oraz G-Drilling S.A. powstanie podmiot o potencjale, który umożliwi nam skuteczne konkurowanie nie tylko na rynku polskim, ale również i w Europie. Gama urządzeń oraz doświadczenie obu firm pozwoli na świadczenie najwyższej jakości usług wiertniczych we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami.

W niedługim czasie po połączeniu zarejestrowana zostanie również nasza nowa nazwa – „UOS Drilling”, która będzie łączyć wspólne doświadczenia i historię obu spółek.

ZAWIADOMIENIE O POŁACZENIU SPÓŁEK - INFORMACJA PRAWNA

Wróć