Wiercenie otworów poszukiwawczych Lublewo LEP-1, Sławoszyno LEP-1 i Lublewo LEP-1ST1H

United Oilfield Services Sp. z o.o. od grudnia 2013 roku do maja 2014 roku prowadziła na zlecenie Lane Energy Poland Sp. z o.o. następujące prace geologiczne: 

- wykonanie pionowego otworu rozpoznawczego LUBLEWO LEP -1, na obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Lębork, nr 16/2007/p

- wykonanie pionowego otworu rozpoznawczego SŁAWOSZYNO LEP-1, na obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Karwia” , nr 11/2008/p

- wykonanie krzywionego otworu rozpoznawczego LUBLEWO LEP -1ST1H, z otworu pionowego LUBLEWO LEP -1 na obszarze koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Lębork, nr 16/2007/p.

Otwory były wiercone przy użyciu urządzenia wiertniczego NOV CE-ATEX 2000HP AC Pad Drilling (Walking) Rig, które posiada wszelkie dopuszczenia na rynek Unii Europejskiej poświadczone deklaracją zgodności, znak CE oraz certyfikat ATEX 94/9/EG.

Lane Energy Poland Sp. z o.o. zdecydowanie poleca firmę United Oilfield Services Sp. z o.o. jako doświadczonego oraz profesjonalnego wykonawcę usług wiertniczych. 

Wróć