Wiercenie otworu Wysin 2H i Wysin 3H

W okresie od czerwca 2015 r. do grudnia 2015r., United Oilfield Services Sp. z o.o. (UOS) na podstawie umowy na usługi wiertnicze pomiędzy United Oilfield Services Sp. z o.o. oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG SA) wykonała następujące usługi wiertnicze:

- Wiercenie otworu Wysin 2H

- Wiercenie otworu Wysin 3H 

Ponadto, jako pierwszy Wykonawca w Polsce, UOS wykonał wiercenia przy użyciu wiertni z systemem kroczącym. Wiercenia wykonano przy użyciu nowego urządzenia wiertniczego NOV CE-ATEX 2000HP AC Pad (posiadającego system kroczący), które spełnia rygorystyczne wymogi CE w zakresie bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska.

"Dzięki organizacji i doświadczeniu zawodowemu załogi UOS wszystkie prace zostały wykonane profesjonalnie, z uwzględnieniem najlepszych zasad i najnowszych rozwiązań stosowanych w wiertnictwie.

Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie ze standardami HSE ze szczególnym naciskiem na ochronę środowiska.

PGNiG był w pełni zadowolony ze wszystkich aspektów współpracy z United Oilfield Services Sp. z o.o. oraz rekomenduje go jako profesjonalnego Wykonawcę prac wiertniczych."

Wróć