XI Forum Europa – Ukraina

W dniach 13-14 marca 2018 roku w Rzeszowie odbyło się XI Forum Europa – Ukraina, jedno z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Dr Cezary Filipowicz, wiceprezes Zarzadu United Oilfield Services Sp. z o.o. wziął udział w panelu pt.: "Jak złamać dominację rosyjskich dostawców? Zmiany na rynku gazu w Europie Środkowej i Wschodniej".

W dyskusji nad bezpieczeństwem gazowym państw regionu Europy Środkowo - Wschodniej uczestniczyli również: Wiktor Łohacki, Główny Ekspert Programów Energetycznych, Centrum Studiów Ekonomicznych i Politycznych im. Razumkowa, Ukraina, Tomasz Stępień, Prezes Zarządu Spółki, GAZ-SYSTEM, Maciej Woźniak, Wiceprezes Zarządu, PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Alan Riley, Starszy Ekspert, Instytut Budowania Państwowości, Wielka Brytania oraz Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl (moderator).

Paneliści dyskutowali m.in. na temat wyzwań wynikających z planowanej modyfikacji zasad dostarczania gazu z Rosji do Europy Zachodniej oraz nowych reguł współpracy po reformie rynku gazowego na Ukrainie.

Więcej informacji na temat XI Forum Europa - Ukraina na stronie Organizatora.

Wróć