WiertniczeWiertnicze1Wiertnicze2Wiertnicze3Wiertnicze4Wiertnicze5Wiertnicze6Wiertnicze7

CE-ATEX 2 000 KM platforma wiertnicza od National Oilwell Varco

Posiadamy jedyne w Polsce urządzenie wiertnicze - NOV CE-ATEX 2000 HP AC PAD DRILLING RIG, wyposażone w innowacyjny system przemieszczania Steel Toe™ Walking System oraz doświadczenie w wykonywaniu najtrudniejszych w Polsce odwiertów służących poszukiwaniu węglowodorów. 

Innowacyjny system przemieszczania Steel Toe™ Walking System

  • pozwala wykonywać serie do 6-ciu otworów na jednym placu wiertniczym przygotowanym specjalnie pod urządzenie,
  • prędkość kroczenia kompletnie zmontowanego urządzenia wraz z przewodem wiertniczym z otworu na otwór wynosi 13 [m/h].

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii przy budowie urządzenia spełnia ono najwyższe wymagania inwestorów. Urządzenie obsługiwane jest przez wykwalifikowaną załogę z długoletnim doświadczeniem zdobytym podczas wierceń na terenie kraju i za granicą.

Specyfikacja techniczna urządzenia NOV CE-ATEX 2000 HP

Nowoczesny, unikalny w skali światowej sprzęt oraz wiedza i doświadczenie naszych pracowników, pozwalają nam na świadczenie najwyższej jakości, bezpiecznych i kompleksowych usług wiertniczych, we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Dysponujemy szeregiem urządzeń wiertniczych i rekonstrukcyjnych o dużej i średniej mocy, do prowadzenia różnego rodzaju wierceń i prac otworowych, a także bogatym zapleczem technicznym.

Specjalizujemy się w wykonywaniu:

  • usług wiertniczych związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej,
  • otworów badawczo-eksploatacyjnych,
  • otworów geotermalnych,
  • odwiertów w pokładach soli pod budowę podziemnych magazynów ropy i paliw,
  • wielkośrednicowych studni odwodnieniowych,
  • otworów pod płyty mrożeniowe,
  • otworów wentylacyjnych,
  • rekonstrukcji otworów.
WiertniczeWiertnicze1Wiertnicze2Wiertnicze4Wiertnicze5Wiertnicze6Wiertnicze7