Formularz rekrutacyjny

Zgoda na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny

Przed wysłaniem formularza należy przeczytać Politykę prywatności i zaakceptować treść poniższego oświadczenia.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę UOS Drilling S.A. z siedzibą przy ul. Żelaznej 59/404, 00-848 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UOS Drilling S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59/404 (00-848 Warszawa). Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzonej aktualnie rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Administratora przez okres wyrażonej zgody tj. okres przechowywania cv w bazie. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą również operatorzy pocztowi w przypadku kierowania do Pani/a pisemnej korespondencji dotyczącej prowadzonej rekrutacji. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Posiada Pani/Pan nieograniczone prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konsekwencją wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym a zatem nie występują po Pani/Pana stronie ewentualne konsekwencje niepodania danych, za wyjątkiem braku możliwości udziału w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wnioski i zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy przesyłać na adres Administratora z dopiskiem "dane osobowe".