Odwiert poszukiwawczy Bajerze - 2 oraz Tuszynki - 1K

Firma United Oilfield Services Sp. z o.o., na mocy umowy na prace wiertnicze na lądzie z firmą FX Energy Poland Sp. z o.o., wykonała odwiert poszukiwawczy Bajerze - 2 oraz Tuszynki - 1K.

Więcej...

Serwis jednostki snubbing w otworach Draganowa 4K i Tyczyn 2K

Firma United Oilfield Services Sp. z o.o. na mocy umowy z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, prowadziła prace w otworach Draganowa 4K (09-11.01.2018) oraz Tyczyn 2K (26-29.01.2018).

Zakres robót obejmował serwis jednostki snubbing.

Więcej...

Odwiert Bajerze 1K

W okresie od lutego 2016 r. do maja 2016 r., spółka United Oilfield Services Sp. z o.o. (UOS), na podstawie Umowy na wiercenie lądowe zawartej pomiędzy United Oilfield Services Sp. z o.o. a FX Energy Poland Sp. z o.o., wykonała odwiert Bajerze 1K.

Więcej...

Serwis jednostki snubbing w otworze Wysin-3H

Firma United Oilfield Services Sp. z o.o. na mocy umowy z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział Geologii i Eksploatacji, prowadzia prace w otworze Wysin-3H (09.07.2016 - 06.08.2016).

Zakres robót obejmował:
serwis jednostki snubbing:
- zwiercanie korków kompozytowych,
- oczyszczanie odwiertu za pomoc skrobaka.

Więcej...

Serwis jednostki snubbing w otworze Wysin-2Hbis

Firma United Oilfield Services Sp. z o.o. na mocy umowy z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddzial Geologii i Eksploatacji, prowadzia prace w otworze Wysin-2Hbis (07.06.2016 - 29.06.2016).

Zakres robót obejmował:
serwis jednostki snubbing:
- zwiercanie korków kompozytowych,
- oczyszczanie odwiertu za pomoc skrobaka.

Więcej...

Wiercenie otworu Wysin 2H i Wysin 3H

W okresie od czerwca 2015 r. do grudnia 2015r., United Oilfield Services Sp. z o.o. (UOS) na podstawie umowy na usługi wiertnicze pomiędzy United Oilfield Services Sp. z o.o. oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG SA) wykonała następujące usługi wiertnicze:  

- Wiercenie otworu Wysin 2H

- Wiercenie otworu Wysin 3H 

Więcej...

Snubbing w odwiercie Berejów OU-2K

United Oilfield Services Sp. z o.o., we  współpracy z podwykonawcą Snubco Group, na mocy kontraktu pomiędzy United Oilfield Services and ORLEN Upstream Sp. z o.o. "w sposób bezpieczny, należyty i rzetelny wykonała usługę snubbing w odwiercie Berejów OU-2K."

 

Więcej...

Otwór poszukiwawczy Pęclin – OU1

United Oilfield Services Sp. z o.o. od grudnia 2014 roku do marca 2015 roku prowadziła na zlecenie ORLEN Upstream Sp. z o. o. prace geologiczne na obszarze koncesji Wołomin, nr 63/2008/p, na obszarze województwa mazowieckiego, w powiecie otwockim, w gminie Wiązowna w pobliżu miejscowości Pęclin. 

Więcej...

Wiercenie otworów poszukiwawczych Lublewo LEP-1, Sławoszyno LEP-1 i Lublewo LEP-1ST1H

United Oilfield Services Sp. z o.o. od grudnia 2013 roku do maja 2014 roku wykonała na zlecenie Lane Energy Poland Sp. z o.o. następujące prace geologiczne: otwór rozpoznawczy Lublewo LEP-1, Sławoszyno LEP-1 oraz Lublewo LEP-1ST1H.

Więcej...