WiertniczeWiertnicze1Wiertnicze2Wiertnicze4Wiertnicze5Wiertnicze6Wiertnicze7

UOS Drilling S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która powstała z połączenia ponad 100 lat tradycji wiertniczych wniesionych przez G-Drilling S.A. z najnowszymi, najbardziej zaawansowanymi technologiami stosowanymi przez United Oilfield Services S.A.

Nowoczesny, unikalny w skali światowej sprzęt oraz wiedza i doświadczenie naszych pracowników, pozwalają nam na świadczenie najwyższej jakości, bezpiecznych i kompleksowych usług wiertniczych, we wszystkich obszarach rynku oraz w dowolnej formule współpracy z inwestorami, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Posiadamy jedyne w Polsce urządzenie wiertnicze - NOV CE-ATEX 2000 HP AC PAD DRILLING RIG, wyposażone w innowacyjny system przemieszczania Steel Toe™ Walking System oraz doświadczenie w wykonywaniu najtrudniejszych w Polsce odwiertów służących poszukiwaniu węglowodorów. Dysponujemy również szeregiem urządzeń wiertniczych i rekonstrukcyjnych o średniej mocy, do prowadzenia różnego rodzaju wierceń i prac otworowych, a także szerokim zapleczem technicznym.

Specjalizujemy się w wykonywaniu usług wiertniczych związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, otworów badawczo-eksploatacyjnych, otworów geotermalnych, odwiertów w pokładach soli pod budowę podziemnych magazynów ropy i paliw, wielkośrednicowych studni odwodnieniowych, otworów pod płyty mrożeniowe, otworów wentylacyjnych oraz rekonstrukcji otworów. Jakość naszych prac potwierdzają referencje wystawione  przez największe spółki w Polsce: PGE S.A., PeBeKa S.A., grupa KGHM Polska Miedź S.A., GAZ-SYSTEM S.A., PGNiG S.A. oraz IKS Solino S.A., ORLEN Upstream Sp. z o.o. / FX Energy Poland Sp. z.o.o., spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ORLEN.

Spółka UOS Drilling S.A. wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018. Procedury ZSZ, obowiązujące w spółce, zapewniają najwyższe z możliwych normy bezpieczeństwa pracy, minimalizując jednocześnie wpływ naszej działalności na otoczenie.

Sprzęt wykorzystywany przez naszych specjalistów posiada wszelkie niezbędne atesty i dopuszczenia oraz jest zgodny z najlepszymi międzynarodowymi normami i standardami dobrych praktyk wiertniczych.

 

W skład Grupy UOS Drilling S.A. wchodzą:

 
  • spółka realizuje projekty wiertnicze przy użyciu nowoczesnych urządzeń wiertniczych: Bentec Euro Rig (E200, E202)
  • specjalizuje się w wykonywaniu odwiertów poszukiwawczo-wydobywczych do wydobywania ropy naftowej, gazu, magazynowania gazu i odwiertów geotermalnych 
  • spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i wykonywania specjalistycznych robót inżynieryjno-budowlanych
  • oferuje nowoczesne technologie do wykonywania sterowanych odwiertów poziomych dla instalacji rurociągów: Direct Pipe, HDD (Horizontal Directional Drilling), mikrotuneling oraz roboty geoinżynieryjne

GOODRILL Sp. z o.o.

  • spółka zajmująca się prowadzeniem remontów, napraw i konserwacji urządzeń oraz narzędzi stosowanych w przemyśle wiertniczym oraz środków transportu
  • dedykowana do obsługi bazy magazynowo-remontowej w Kleszczowie

UOS Energy Sp. z o.o.

  • spółka prowadzi działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż
  • spółka otrzymała koncesje w Polsce w obszarze „Toruń” i „Żarówka” na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż