Kierownik Wiertni

Miejsce pracy: praca na wiertni na terenie całej Polski w systemie po 12 godzin (wyjazd na 14 dni pracy, 14 dni wolnych od pracy)

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie całokształtem prac wiertni
 • Kontrola i nadzór nad przebiegiem wiercenia
 • Raportowanie o postępie prac w raportach wiertniczych
 • Dbanie o zaopatrzenie wiertni – współpraca z biurem
 • Organizowanie prac wiertni – transport, wywóz urobku
 • Współpraca z Nadzorem Inwestorskim
 • Dbanie o porządek w miejscach pracy
 • Przestrzeganie przepisów BHP

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie w specjalności wiertniczej
 • Minimum 2-letni staż pracy, mile widziane doświadczenie w pracy na urządzeniu typu diesel-electric AC/DC drive
 • Świadectwo kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami.
 • Opcjonalnie: świadectwo ukończenia kursu przeciwerupcyjnego lub IWCF
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność kierowania innymi

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@uos.pl

Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę UOS Drilling S.A. i Goodrill Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 59/404, 00-848 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.